Blog d'actualitat del sector públic

Benvingut al blog de continguts del Sector Públic de Fornell Consultors. Aquí trobaràs informació de tot l’àmbit de l’administració pública: ajuntaments, organismes autònoms, consorcis, mancomunitats, fundacions i empreses públiques. Aquest contingut només està disponible en català.

Funció Pública procés d'estabilització d'ocupació temporal

Paralització del pla d’estabilització

Plantejament L’ajuntament va aprovar l’OEP extraordinària d’estabilització corresponent al 2022, publicant-se al BOP el juliol del 2022. Ara s’han publicat les bases d’una plaça de tècnic d’educació infantil a temps parcial de 20 hores. Un grup polític ha presentat escrit indicant que aquesta plaça no compleix amb els requisits de la Llei 20/2021, de mesures…

llegir més
Funció Pública

Modificar contracte públic alterant-ne l’objecte?

Plantejament En aquest ajuntament s’ha licitat una obra anomenada “reposició d’arbrat i reubicació d’aparcaments”. Una vegada iniciada l’execució de l’obra, la direcció facultativa amb la conformitat de l’adjudicatari (únic licitador) va decidir suprimir la partida destinada a col·locació d’arbres nous i destinar aquest import a incrementar el gruix de la capa de formigó de certes…

llegir més
Funció Pública

Procés d’estabilització: Triennis reconeguts

Plantejament Aquest ajuntament té un percentatge alt de personal laboral temporal, els quals porten més anys d’antiguitat que l’exigida per la nova normativa. La major part d’aquest personal són C1, C2 i E. El conveni laboral es remet en gairebé tot el conveni de funcionaris, coincidint amb l’exigència de titulació per cada categoria. En el…

llegir més