Blog d'actualitat del sector públic

Benvingut al blog de continguts del Sector Públic de Fornell Consultors. Aquí trobaràs informació de tot l’àmbit de l’administració pública: ajuntaments, organismes autònoms, consorcis, mancomunitats, fundacions i empreses públiques. Aquest contingut només està disponible en català.

Funció Pública Jubilació parcial i contracte de relleu

Relleu i jubilació parcial funcionaris

Plantejament Una treballadora de l’Ajuntament, personal laboral amb 63 anys, ha sol·licitat la seva jubilació voluntària anticipada de forma parcial. Per això demana que l’Ajuntament acudeixi a la figura del contracte de relleu. Ens sorgeixen els dubtes següents: – És possible reconèixer la situació de jubilació voluntària anticipada parcial? – En quins percentatges es redueix…

llegir més
Funció Pública Nou criteri del Tribunal Suprem: taxa

Nou criteri del Tribunal Suprem: taxa

El TS, mitjançant sentència de 14 de juliol de 2023, fixa com a doctrina jurisprudencial dues interessants qüestions: – Un element essencial de la taxa, com és el tipus de gravamen, que s’ aplica sobre altres magnituds per al càlcul de la quota tributària, ha d’ aparèixer clarament determinat en la pròpia ordenança o en…

llegir més
Funció Pública

Denúncia de possibles il·legalitats urbanístiques

Plantejament Té la condició d’interessat en un procediment de restabliment de la legalitat la persona que ha posat en coneixement de l’ajuntament els fets? Hem de donar-li còpia de l’expedient? Resposta La denúncia és un acte d’un particular que posa en coneixement de l’Administració una sèrie de fets que poden constituir una il·legalitat i, conseqüentment,…

llegir més
Funció Pública

Augment de retribucions per càrrega de treball?

Plantejament Es dona la circumstància que diversos empleats municipals, tots personal laboral, estan reclamant que se’ls retribueixi per exercir majors funcions. Aquestes funcions no consten per escrit, sinó que de paraula per part del regidor d’ àrea se les han encomanat. L’ òrgan interventor desconeix la realitat d’ aquests encàrrecs. Partim de la base que…

llegir més
Funció Pública

Propera jubilació Luís Berlanga Rojano

El nostre company LUÍS BERLANGA ROJANO, soci del nostre despatx, es jubila aquest proper 18 de Juny del 2023. Amb una dilatada trajectòria professional, en l’àmbit econòmic-financer al sector públic,  ha estat un referent al nostre despatx professional, en el qual presta els seus serveis des de fa més de 45 anys. La seva especialització, coneixements i…

llegir més