Blog d'actualitat del sector públic

Benvingut al blog de continguts del Sector Públic de Fornell Consultors. Aquí trobaràs informació de tot l’àmbit de l’administració pública: ajuntaments, organismes autònoms, consorcis, mancomunitats, fundacions i empreses públiques. Aquest contingut només està disponible en català.

Funció Pública

Treballador públic de baixa i seguiment amb detectiu privat?

Plantejament A l’ Ajuntament, es detecta una abundant absència laboral per personal que està situació de baixa laboral. L’alcalde vol licitar un contracte per contractar una empresa de detectius, per fer un seguiment d’aquestes persones i obrar en conseqüència dels resultats. Consideren que procedeix adoptar aquesta mesura? Així mateix, quin seria el procediment a seguir…

llegir més
Funció Pública

Revisions mèdiques Ajuntament i protecció de dades

Plantejament Una Corporació rep d’ una empresa el servei de revisions mèdiques anuals. A l’efecte de preparar la nova licitació necessitaríem saber, quin és el tractament que s’ha d’aplicar en relació a la protecció de dades mèdiques dels empleats? – Ha de tenir accés la Corporació a aquestes dades com a responsable del tractament? –…

llegir més
Funció Pública

Gravacions per policia local sense autorització

Plantejament Un agent de Policia Local ha adquirit i portat durant almenys dues setmanes un dispositiu de gravació corporal sense coneixement ni autorització de l’ajuntament, sense haver sigut exposada com una iniciativa necessària al cap accidental Policia ni a l’alcalde, sense haver sol·licitat la preceptiva autorització a la Delegació del Govern i sense haver sol·licitat…

llegir més
Funció Pública

Secretaria, valorar Lloc Treball per noves funcions

Plantejament En relació a l’article 12 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i en el cas de les entitats locals i resta de participants, el secretari o càrrec que exerceixi funcions anàlogues certificarà el resultat que reculli l’informe…

llegir més
Funció Pública

Dret a triennis d’un laboral temporal

Plantejament L’ajuntament té nombrosos contractats laborals temporals però que porten molts anys contractats, i estan en procés d’estabilització. L’ajuntament no té conveni col·lectiu, ni en els contractes d’aquests laborals s’assenyala en les seves condicions retributives que percebran antiguitat (triennis). Els treballadors aporten un escrit subscrit el 2012, exclusivament per l’aleshores alcalde, (sense més expedient), que…

llegir més
Funció Pública

Pressupost 2024 i Regles Fiscals

El Consell de Ministres ha aprovat l’Acord pel qual es fixen els objectius d’estabilitat i el sostre de despesa no financera per a les Administracions Públiques en el període 2024-2026, una etapa marcada pel retorn de les regles fiscals, suspeses amb motiu de la pandèmia de coronavirus i posteriorment per l’impacte de la guerra a…

llegir més
Funció Pública

Teletreball d’un secretari per conciliació?

Plantejament En relació a la plaça de secretaria intervenció d’un ajuntament, hi ha normativa que reguli drets de conciliació que permetin el teletreball o altres fórmules adaptables a un funcionari la família del qual resideix a 130 quilòmetres del seu lloc de treball i que té fills menors d’edat? En cas de no existir normativa…

llegir més