Les dades personals vinculades a aquesta pàgina web respecten les exigències del Reglament General de Protecció de dades, com a normativa europea, i de la legislació espanyola vigent en matèria de protecció de dades personals.

FORNELL CONSULTORS tractarà les dades personals que es recullin a través d’aquesta web complint amb la legislació i normativa vigent. Així la remissió de dades per part dels interessats és absolutament voluntària i és degudament anunciada.

Responsable del tractament

El Responsable del tractament és Fornell Consultors S.L.P., con domicilio en calle Provenza 325 entresuelo (08037 Barcelona).

Finalitats

Les dades personals que es proporcionin a través de la web seran tractats per a la gestió del contacte o de la consulta realitzada, i si escau, si es produeix posterior encàrrec, per a la gestió professional del servei, la gestió administrativa, així com l’arxivament d’expedients.

Legitimació del tractament

La legitimació del tractament de les seves dades és el consentiment que presta quan continua navegant per la nostra web, o enviant el formulari de contacte o la consulta. Si es produeix l’encàrrec professional, la legitimació del tractament serà la relació contractual que s’estableixi i el compliment de les obligacions professionals i legals derivades d’aquest.

Comunicació de les dades

Les dades derivades del contacte i de la consulta no seran comunicats a tercers. En el cas que posteriorment es produeixi l’encàrrec professional, les dades personals proporcionades pel client podran ser comunicats a diferents Organismes Oficials (Hisenda, Jutjats, Seguretat Social, etc) així com a altres col·laboradors que hagin d’intervenir en el compliment de l’encàrrec encomanat (notaris, procuradors, etc).

Drets dels interessats

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si FORNELL CONSULTORS tracta dades personals que el concerneixen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades i a obtenir una còpia d’aquests, a actualitzar-los, rectificar-los si són inexactes, a la limitació o oposició al tractament, o a sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessaris per a la finalitat que van ser recollits. També té dret a retirar el consentiment prestat i a reclamar davant l’Autoritat de Control quan consideri que qualsevol dels drets anteriors no han estat atesos d’acord amb el que s’estableix en el RGPD.

Exercici dels seus drets

Per a exercitar els drets detallats en l’apartat anterior hauran de dirigir la seva petició, per escrit i adjuntant una fotocòpia del seu DNI, a FORNELL CONSULTORS, carrer Provenza 325 entresuelo (08037-Barcelona); o bé utilitzant el correu electrònic  lopd@fornellconsultors.com

Cookies

FORNELL CONSULTORS l’informa que té instal·lades cookies en els seus sistemes. Les cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema dins del disc dur del seu ordinador. Quan Vostè navega a través de la pàgina web de Fornell Consultors, el servidor de Fornell podrà reconèixer la cookie i proporcionar informació sobre la seva última visita. La majoria dels navegadors admeten l’ús de cookies de manera automàtica, però Vostè pot configurar el seu navegador per a ser avisat en la pantalla del seu ordinador sobre la recepció de cookies i, d’aquesta forma impedir la seva instal·lació en el seu disc dur.

Blog

En l’apartat del blog, els usuaris de la pàgina web poden afegir comentaris. Tota la informació i comentaris que es rebin en aquesta pàgina es consideraran cedits a títol gratuït. L’usuari no ha d’enviar informació que no pugui ser tractada d’aquesta forma.

FORNELL CONSULTORS es reserva el dret de publicar els comentaris que s’enviïn i retirar tots aquells comentaris i aportacions que no estiguin relacionats amb el contingut de l’entrada en la qual es realitza el comentari, o vulnerin la propietat intel·lectual, el respecte a la dignitat de la persona, el dret a l’honor, o que es considerin discriminatoris o xenòfobs.

En qualsevol cas FORNELL CONSULTORS no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través de les eines de participació

Si l’usuari inclou dades de caràcter personal en els seus comentaris, ha de complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i respecte a les seves dades personals podrà exercitar els drets consignats en l’apartat “Drets de l’interessat”.

Les opinions i els comentaris inclosos en el blog no constitueixen cap mena d’assessorament.