El domini www.fornellconsultors.com és propietat de Fornell Consultors. Fornell Consultors S.L.P. – CIF: B60487360 – c/ Provença, 325 entr. 08037 Barcelona (España) Tel. +34 93 476.19.00 – Dades Registrals BORME, Registre Mercantil de Barcelona, Tom 38153, Foli 69, Secció 8, Full 112404, Inscripció 21.

Informació i continguts del web

El text, els gràfics, les fotografies, els diferents documents i programes informàtics del web de Fornell Consultors, en definitiva, el seu contingut, podrà ser modificat o canviat en qualsevol moment sense previ avís.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Fornell Consultors és titular de tots els drets de la propietat intel·lectual i industrial d’aquesta pàgina web. Aquests drets protegeixen els dissenys gràfics, el codi font de programació i la resta d’elements del web. Queden expressament exclosos els programes informàtics que mitjançant el web es poden obtenir o de la informació que s’enllaça a webs externes a la de Fornell Consultors. S’autoritza l’activitat de descarregar i emmagatzemar en el disc dur de l’usuari del web la informació continguda i que és propietat de Fornell Consultors sempre que aquesta no es modifiqui, distribueixi (sigui com sigui el mitjà), reutilitzin, copiïn (sigui com sigui el mitjà) plagiïn, etc. Per a finalitats de caràcter públic o comercial sense l’autorització per escrit de Fornell Consultors. Les actuacions que vulnerin les disposicions anteriorment descrites poden constituir un delicte contra els drets de la propietat intel·lectual i industrial protegits per la Llei de la Propietat Intel·lectual donant lloc a delictes tipificats en el vigent Codi Penal. En cap cas, serà responsable de les possibles infraccions que en matèria de propietat intel·lectual o industrial pugui cometre qualsevol USUARI del web.

Enllaços a altres webs

Fornell Consultors proporciona l’accés a altres webs de tercers mitjançant enllaços amb la finalitat exclusiva d’informar de l’existència d’altres fonts d’informació en Internet. Fornell Consultors no és responsable ni del contingut d’aquests webs ni del resultat obtingut per l’usuari si accedeix. L’única responsabilitat de Fornell Consultors és assegurar-se que aquests enllaços funcionin correctament.

Enllaços des d’altres webs

Els usuaris i en general qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir un hiperenlace entre les seves pàgines web i el web de Fornell Consultors qualsevol dels seus canals, el podrà fer sense que es requereixi autorització prèvia per escrit per part de Fornell Consultors i sempre que es respecti l’estructura de la part del web de Fornell Consultors on enllacin. No podrà reproduir continguts del web de Fornell Consultors dins del seu web. Establir un hiperenlace no implica en cap cas l’existència de relacions entre Fornell Consultors i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de Fornell Consultors dels seus serveis i continguts.