Blog d'actualitat del sector públic

Benvingut al blog de continguts del Sector Públic de Fornell Consultors. Aquí trobaràs informació de tot l’àmbit de l’administració pública: ajuntaments, organismes autònoms, consorcis, mancomunitats, fundacions i empreses públiques. Aquest contingut només està disponible en català.

Funció Pública Retribució de jornades extraordinàries a funcionaris

Retribució de jornades extraordinàries a funcionaris

Plantejament Durant la pandèmia, una funcionària auxiliar administrativa vinculada a l’àrea de padró i urbanisme d’aquest ajuntament, va estar de baixa, no cobrint-se el seu lloc transitòriament, per la qual cosa els altres tres auxiliars es van distribuir el seu treball, assumint noves funcions i treballant més hores de les previstes en la jornada laboral,…

llegir més
Funció Pública IRPF retribucions funcionaris

Nou: IRPF retribucions funcionaris, per sentència

En relació amb la imputació a l’IRPF de les quantitats percebudes per un funcionari municipal corresponents a les hores extraordinàries reconegudes mitjançant sentència, la DGT assenyala que s’han d’imputar al període impositiu en què la resolució judicial adquireixi fermesa. Per això, el contribuent ha de presentar una autoliquidació complementària, sense sanció ni interessos de demora…

llegir més
Funció Pública personal subrogat de neteja

Estabilitzar les places de personal subrogat de neteja?

Plantejament Estem immersos en el procés d’estabilització de diversos empleats d’aquest ajuntament, conforme a la Llei 20/2021. Tenim 7 places de netejadora que actualment estan a temps parcial i, encara que la majoria d’elles enllacen contractes de 6 mesos, l’ajuntament s’està plantejant externalitzar el servei de neteja mitjançant l’oportú contracte administratiu de prestació de serveis.…

llegir més
Funció Pública primes per jubilació

Aplicació de les primes per jubilació

Plantejament L’ajuntament va aprovar el 2020 un pla de racionalització de recursos humans per al període 2021-2022, en el qual es contempla la percepció de primes per jubilació voluntària per edat, tal com està previst en els articles 95 i 96 de l’acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris, aplicable a aquesta entitat…

llegir més
Funció Pública indefinits no fixos

Sentència de la Unió Europea sobre indefinits no fixos

Que hagin estat qualificats com a indefinits no fixos després d’una sanció a l’Administració per la utilització abusiva de la contractació temporal, no modifica la naturalesa d’aquests contractes, que es poden extingir quan l’Administració cobreixi la plaça.   Un treballador que va estar vinculat a la Universitat de Barcelona per diversos contractes de treball de…

llegir més
Funció Pública Concha Gallén

Propera jubilació Concha Gallén

La nostra companya CONCHA GALLÉN, sòcia del nostre despatx, es jubila el pròxim 30 d’abril del 2022. Amb una dilatada trajectòria professional, en l’àmbit de l’administració de finques i gestió de patrimonis, ha estat un referent en el nostre despatx professional, en el qual ve prestant els seus serveis des de fa més de 46 anys. La seva…

llegir més