Modificar contracte públic alterant-ne l’objecte?

Plantejament En aquest ajuntament s’ha licitat una obra anomenada “reposició d’arbrat i reubicació d’aparcaments”. Una vegada iniciada l’execució de l’obra, la direcció facultativa amb la conformitat de l’adjudicatari (únic licitador) va decidir suprimir la partida destinada a col·locació d’arbres nous i destinar aquest import a incrementar el gruix de la capa de formigó de certes…

Requisits de titulació en els processos d’estabilització personal laboral?

Plantejament Aquest ajuntament té un percentatge alt de personal laboral temporal, els quals porten més anys d’antiguitat que l’exigida per la nova normativa. La major part d’aquest personal són C1, C2 i E. El conveni laboral es remet en gairebé tot el conveni de funcionaris, coincidint amb l’exigència de titulació per cada categoria. En el…