personal subrogat de neteja

Estabilitzar les places de personal subrogat de neteja?

Plantejament Estem immersos en el procés d’estabilització de diversos empleats d’aquest ajuntament, conforme a la Llei 20/2021. Tenim 7 places de netejadora que actualment estan a temps parcial i, encara que la majoria d’elles enllacen contractes de 6 mesos, l’ajuntament s’està plantejant externalitzar el servei de neteja mitjançant l’oportú contracte administratiu de prestació de serveis.…

indefinits no fixos

Sentència de la Unió Europea sobre indefinits no fixos

Que hagin estat qualificats com a indefinits no fixos després d’una sanció a l’Administració per la utilització abusiva de la contractació temporal, no modifica la naturalesa d’aquests contractes, que es poden extingir quan l’Administració cobreixi la plaça.   Un treballador que va estar vinculat a la Universitat de Barcelona per diversos contractes de treball de…

empleat amb diferents contractacions

Procés d’estabilització: empleat amb diferents contractacions des de 2011

Plantejament Un treballador va estar contractat en una Administració pública com a auxiliar administratiu des d’abril de 2011 fins a març de 2016, immediatament després va ser contractat com a tècnic de gestió administrativa amb un contracte de relleu indefinit a temps complet fins a juny de 2020 i l’endemà va ser nomenat funcionari interí…

processos d'estabilització

Processos d’estabilització: oferta de places de personal laboral temporal

Plantejament En aquest ajuntament s’estan duent a terme els tràmits oportuns per al desenvolupament dels processos d’estabilització previstos en la Llei 20/2021. Totes les places a excepció de la secretaria intervenció estan ocupades per personal laboral temporal, cap d’ ells declarat indefinit no fix per resolució judicial. No existeix conveni ni RPT. Només hi ha…

política de medio ambiente

Compromesos amb el medi ambient

Des de Fornell Consultors apostem pel respecte del medi ambient. Reconeixem la sostenibilitat com un factor de vital importància i hem implementat la nostra política d’empresa, amb la finalitat d’adequar tots els nostres procediments i assegurar-ne la posada en marxa, en tots i cadascun dels serveis que oferim als nostres clients del despatx. El nostre compromís amb la reducció de l’impacte…

documentación Renta 2021

Documentació necessària per a la Renda 2021

T’informem de la documentació necessària perquè els nostres assessors fiscals puguin elaborar la teva declaració de la Renda 2021. Documentació necessària per realitzar la teva declaració de Renda 2021 UNITAT FAMILIAR: Identificació de totes les persones que formen part de la unitat familiar (cònjuges, fills, néts, avis..) així com les seves circumstàncies personals (nivell d’ingressos,…