processos d'estabilització

Processos d’estabilització: oferta de places de personal laboral temporal

Plantejament En aquest ajuntament s’estan duent a terme els tràmits oportuns per al desenvolupament dels processos d’estabilització previstos en la Llei 20/2021. Totes les places a excepció de la secretaria intervenció estan ocupades per personal laboral temporal, cap d’ ells declarat indefinit no fix per resolució judicial. No existeix conveni ni RPT. Només hi ha…