empleat amb diferents contractacions

Procés d’estabilització: empleat amb diferents contractacions des de 2011

Plantejament Un treballador va estar contractat en una Administració pública com a auxiliar administratiu des d’abril de 2011 fins a març de 2016, immediatament després va ser contractat com a tècnic de gestió administrativa amb un contracte de relleu indefinit a temps complet fins a juny de 2020 i l’endemà va ser nomenat funcionari interí…