Places temporals no incloses en procés d’estabilització?

Places temporals no incloses en procés d’estabilització?

Plantejament La Llei 20/2021 és clara en exigir que en el procés de consolidació regit pel concurs de mèrits s’han d’incorporar totes les places que reuneixen els requisits, sense cap exclusió, configurant aquesta vinculació com una facultat reglada desproveïda de discrecionalitat, és a dir, la administració pública competent no pot excloure cap plaça ni cap…