borsa de treball entitat local

Borsa de treball en entitat local: límits a la contractació temporal

Aquest article està relacionat amb la borsa de treball dins d’un ens local i la limitació de la contractació de caràcter temporal.   Plantejament Aprovades les bases per a la creació d’una borsa de treball de tècnics d’inserció laboral, pel sistema de concurs oposició. L’objectiu d’aquesta convocatòria és donar cobertura al conveni de col·laboració signat…