tramitar contractes menors

L’Ajuntament podria tramitar diversos contractes menors recurrents

L’Administració local, en aquest cas, els ajuntaments, seran els organismes que tindran la possibilitat de realitzar contractes menors recurrents sempre que, sumant el valor estimat d’aquests, no superi els límits establerts en l’art. 118 LCSP. Consulta El plantejament seria veure si aquest contracte té cabuda legal dins l’ordenament jurídic, si es dóna el supòsit de…