venda de béns patrimonials

Els ingressos rebuts per la venda de béns patrimonials poden destinar-se a despeses corrents?

Pot un ajuntament destinar a despeses corrents, els ingressos rebuts per la venda de béns patrimonials? Et donem la resposta a aquesta qüestió en aquest article. Context Un ajuntament va rebre diferents béns d’una empresa local que estava en concurs de creditors. Entre els béns hi havia habitatges, parcel·les, garatges i locals. Béns que havien…