Blog d'actualitat del sector públic

Benvingut al blog de continguts del Sector Públic de Fornell Consultors. Aquí trobaràs informació de tot l’àmbit de l’administració pública: ajuntaments, organismes autònoms, consorcis, mancomunitats, fundacions i empreses públiques. Aquest contingut només està disponible en català.

Civil-MercantilFiscalLaboralNuevas TecnologíasPólizas de Seguros

VEA LA RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LOS DIRECTIVOS

Seguro de Responsabilidad Civil para Administradores y Directivos Fornell Consultors le informa de que la regulación actual de las Sociedades mercantiles (Ley de Sociedades de Capital y Código Penal), es especialmente exigente con los administradores y directivos de  las mismas. Éstos se pueden encontrar en la tesitura de tener que hacer frente a demandas contra…

leer más