Protecció de dades

Protecció de Dades Personals

Les dades personals vinculades a aquesta pàgina web respecten les exigències del Reglament General de Protecció de dades, com a normativa europea, i de la legislació espanyola vigent en matèria de protecció de dades personals.

FORNELL CONSULTORS tractarà les dades personals que es recullin a través d’aquesta web complint amb la legislació i normativa vigent. Així la remissió de dades per part dels interessats és absolutament voluntària i és degudament anunciada.

Responsable del tractament:
El responsable del tractament és Fornell Consultors S.L.P., amb domicili al carrer Provença 325 entresol (08037 Barcelona).

Finalitats:
Les dades personals que es proporcionin a través del web seran tractades per a la gestió del contacte o de la consulta realitzada, i si és el cas, si es produeix posterior encàrrec, per a la gestió professional del servei, la gestió administrativa, així com l’arxiu d’expedients.

Legitimació del tractament:
Li legitimació del tractament de les seves dades és el consentiment que presta quan continua navegant per la nostra web, o enviant el formulari de contacte o la consulta. Si es produeix l’encàrrec professional, la legitimació del tractament serà la relació contractual que s’estableixi i el compliment de les obligacions professionals i legals que se’n deriven.

Comunicació de les dades:
Les dades derivades del contacte i de la consulta no es comunicaran a tercers. En el cas que posteriorment es produeixi l’encàrrec professional, les dades personals proporcionades pel client podran ser comunicades a diferents organismes oficials (Hisenda, Jutjats, Seguretat Social, etc.) així com a altres col·laboradors que hagin d’intervenir en el compliment de l’encàrrec encomanat (notaris, procuradors, etc.).

Drets dels interessats:
Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si FORNELL CONSULTORS tracta dades personals que el concerneixen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades i a obtenir una còpia dels mateixos, a actualitzar-los, rectificar-les si són inexactes, a la limitació o oposició al tractament, o a sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessaris per a la finalitat que van ser recollides. També té dret a retirar el consentiment prestat i a reclamar davant l’Autoritat de Control quan consideri que qualsevol dels drets anteriors no han estat atesos d’acord amb el que estableix el RGPD.

Exercici dels seus drets:
Per exercitar els drets detallats en l’apartat anterior han d’adreçar la petició, per escrit i adjuntant una fotocòpia del seu DNI, a FORNELL CONSULTORS, carrer Provença 325 entresol (08037-Barcelona); o bé utilitzant el correu electrònic lopd@fornellconsultors.com

Cookies:
FORNELL CONSULTORS li informa que té instal·lades cookies en els seus sistemes. Les cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema dins el disc dur del seu ordinador. Quan Vostè navega a través de la pàgina web de Fornell Consultors, el servidor de Fornell podrà reconèixer la galeta i proporcionar informació sobre la seva última visita. La majoria dels navegadors admeten l’ús de cookies de forma automàtica, però Vostè pot configurar el seu navegador per ser avisat en la pantalla del seu ordinador sobre la recepció de cookies i, d’aquesta manera impedir la seva instal·lació en el seu disc dur.

Blog:
En l’apartat del blog, els usuaris de la pàgina web poden afegir comentaris. Tota la informació i comentaris que es rebin en aquesta pàgina es consideraran cedits a títol gratuït. L’usuari no ha d’enviar informació que no pugui ser tractada d’aquesta forma.

FORNELL CONSULTORS es reserva el dret de publicar els comentaris que s’enviïn i retirar tots aquells comentaris i aportacions que no estiguin relacionats amb el contingut de l’entrada en la qual es realitza el comentari, o vulnerin la propietat intel·lectual, el respecte a la dignitat de la persona, el dret a l’honor, o que es considerin discriminatoris o xenòfobs.

En qualsevol cas FORNELL CONSULTORS no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través de les eines de participació.

Si l’usuari inclou dades de caràcter personal en els seus comentaris, ha de complir amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i respecte a les seves dades personals podrà exercir els drets consignats en l’apartat “Drets de l’interessat”.

Les opinions i els comentaris inclosos al blog no constitueixen cap tipus d’assessorament.