Empreses

Servei d'advocats per a empreses

Assessorament i defensa davant els jutjats i tribunals, en els diferents àmbits empresarials:

CONTRACTES MERCANTILS

CONCURS DE CREDITORS

RECLAMACIÓ D’IMPAGATS

CONSTITUCIÓ

MODIFICACIÓ D’ESTATUTS

DISSOLUCIÓ DE SOCIETATS

RECLAMACIÓ PER RESPONSABILITAT PROFESSIONAL

Servei per a Autònoms o Empreses de fins a 50 empleats

Li proposem un acompanyament personalitzat  des de l’inici del seu negoci, en l’àmbit fiscal-comptable i financer (comptabilitat, impostos), i també en tot el relacionat amb les relacions laborals amb els seus empleats:

NÒMINES, IMPOSTOS i CONVENIS

Li ajudem a optimitzar el seu negoci, adaptant els seus Recursos Humans a les noves necessitats del seu mercat.

Servei per a Empreses de 51 a 300 empleats

Li proposem una consultoria i gestió eficaç, tant fiscal-comptable com a laboral, amb la finalitat d’aconseguir els millors resultats econòmics.

Nòmines orientades a la “compensació retributiva flexible” perseguint el major estalvi fiscal per als seus empleats, i per tant optimitzant els seus salaris nets.

Convenis Col·lectius d’empresa i assessoria jurídic-laboral en tots els àmbits de la seva organització, des del sindical (informació i negociació comitè d’empresa), fins al legal de Jurisdicció Social (acomiadaments, ETS, modificacions substancials, CMACS, judicis).

Servei especial per a multinacionals

Li proporcionem una Consultoria específica en dret laboral i Estrangeria, i gestió tècnica de moviment dels seus empleats per territori comunitari o extracomunitari.

Nòmina especialitzada multinivell, amb retribucions en espècie, flexible i tractament fiscal específic de Residents/No Residents.

Representació de Lletrats davant els Jutjats socials de totes les províncies d’Espanya, segons la jurisdicció dels centres de treball de la Multinacional.

Li facilitem el nostre “Portal de l’Assessor” perquè puguin visualitzar la Base de dades dels seus empleats. Portal de l’Empleat.

Reunions periòdiques Fornell-Client (visites, videoconferència, conference call).